Затвори

Близо 1 млн. лева изплати ДФЗ по COVID 2

(Брой: 37, 20 ноември 2020 г.)
ДФ „Земеделие“ изплати близо 1 млн. лева (961 619 лева) по подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ по ПРСР 2014-2020 г. Финансова подкрепа получиха 671 стопани.
Периодът, в който земеделците можеха да кандидатстват за помощта беше от 19 август до 21 септември 2020 г. Право на подпомагане (съгласно Наредба № 2 от 5.08.2020 г.) имаха стопаните, извършващи дейност в сектор „Растениевъдство“ за селскостопански култури, различни от тези в приложение № 1, и сектор „Животновъдство“ (свине и птици).
Допустими за финансиране по COVID 2 бяха кандидатите по схемите на директни плащания, подали заявление за Кампания 2019 и Кампания 2020, както и бенефициенти с действащ договор или ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Животновъдите, одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схемите за хуманно отношение към свине и птици също влизаха в обхвата за подпомагане.
Финансовата помощ се предостави на база средносписъчен брой на персонала за периода март – юни 2020 г. по данни, предоставени от Националната агенция за приходите (НАП). Подпомагането се предостави за лице, заето в стопанство, приравнено към средносписъчния брой на персонала в съответствие със Списък на кодовете на икономическите дейности (КИД), посочени в приложение № 3 от горецитираната наредба, в размер на:
-30 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи селскостопански култури;
-245 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи свине;
-430 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи птици.
Един земеделски стопанин можеше да получи подпомагане за повече от една от изброените дейности, но не повече от левовата равностойност на 7000 евро.
Коментирай:
Моля, въведете името си!
Моля, въведете поне 3 символа
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Последен брой
Реклама