Затвори

И с неплатени осигуровки ще може да се кандидатства за безлихвените кредити

(Брой: 24, 19 юни 2020 г.)
В сряда Правителството прие решение за изменение на „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“.
С промените достъп до Програмата вече ще имат и лица с неплатени, но декларирани осигурителни вноски, т.е. декларирани като дължими. Периодът, в който това е възможно е половин година преди датата на кандидатстване за заема.
Лицата по трудов договор трябва да са страна по трудово правоотношение в последните шест месеца преди каниддатстването, а самоосигуряващите се да имат 20% спад в доходите за пърото тримесечие на 2020 г. или за което и да е следващо тримесечие на годината, сравнено с дходите на аналогичното тримесечие в педходната година.
До промените се стигна, след като стана ясно, че заложените в програмата изисквания атрудняват достъпа на част от нуждаещите се да получат безлихвен кредит. Част от предлаганите промени са свързани и произтичат и от процеса на подписване на споразумения между Българската банка за развитие и търговските банки за изпълнение на Програмата. Изменението на Програмата ще осигури по-голяма възможност и достъп на по-широк кръг от лица до осигуреното от държавата финансиране, смятат от Правителството.
Коментирай:
Моля, въведете името си!
Моля, въведете поне 3 символа
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Последен брой
Реклама