Затвори

Лобистки текст в Закона за енергетиката лишава хиляди домакинства да получат компенсации за надплатени сметки за природен газ

(Брой: 16, 24 април 2020 г.)
Председателят на политическа партия АБВ Румен Петков и зам.-председателят на партията Любомира Ганчева проведоха онлайн конферентен разговор с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Повод за разговора е гласуваният Закон за енергетиката и опасенията, че той създава редица проблеми.
Лобистки текст в него лишава 150 000 крайни потребители – домакинства, детски градини, болници, училища и предприятия от възможността да получат компенсация за надплатени сметки за природен газ и осигурява свръхпечалба на техните доставчици - най-големите газоразпределителни дружества, смятат в партия АБВ. Измененията със задна дата на цената на природен газ за балансиране пречат на работата на свободния пазар и могат да доведат до допълнителни фалити на търговци на природен газ или на техните клиенти. Създават се условия търговци и клиенти да загубят доверие в системата, което ще застраши работата на борсата и на „Газов хъб Балкан“. Тези опасения са потвърдени и в писмото на Клаус-Дитер Борхард от Европейската комисия до България от 3 април т.г.
Според ръководството на АБВ политиката на бездействие на „Булгаргаз“ и умишленото поддържане на висока цена на газа буди безпокойство, като през това време редица юридически лица доставят втечнен природен газ на непазарни принцип и по цени, които и след преизчислението се оказват твърде високи. С намалението на регулираната цена тези доставки се оказват по-скъпи поне с 50 милиона лева, за които не се коментира да бъдат компенсирани.
ПП АБВ настоява обществеността да получи отговор дали все още оценката на ръководството на „Булгаргаз“ ЕАД за алтернативните доставки е „финансово-икономически изгодни“ и кой ще понесе отговорност за диверсификация, при която алтернативни доставчици продават малки количества природен газ на по-високи цени от основния доставчик. Тези опасения в голямата си част се споделят от АИКБ, според г-н Велев.
Председателят на АИКБ представи възраженията на бизнеса по повод антикризисните мерки на правителството, в които подкрепа е заменена от кредити и неработеща мярка 60/40. Изказано бе мнение, че държавата не насърчава запазване на заетостта, а насърчава безработицата. То се потвърждава и от факта, че заявилите желание да се възползват от мерките са само 1% от предприятията в страната, на фона на 82 000 регистрирани безработни и близо 250 000 служители, засегнати от загубата на работно място за последния месец. Г-н Велев изказа притеснението на АИКБ, че мерките на правителството не са насочени към преобладаващия брой на фирми в България, които формират малкия и среден бизнес и осигуряват работа на над три четвърти от наетите в България, на бизнеса не се предоставят реална възможност да запазят своите служители, дори на цената на поносими загуби и не се предлагат конкретни решения. Точно обратното, в този си вид антикризисните мерки на правителството водят до големи разходи и до нови ограничения.
От Асоциацията настояват да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, така че в най-кратки срокове държавата да подпомогне реално компаниите да запазят работните места.
 
Коментирай:
Моля, въведете името си!
Моля, въведете поне 3 символа
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Последен брой
Реклама