Затвори
Посрещнахме и Еньовден

Повече от 700 вида билки съхраняват природните паркове в България

(Брой: 25, 26 юни 2020 г.)
Над 700 вида лечебни растения се срещат на територията на природните паркове в България като почти всички са диворастящи, съобщиха специалисти от Изпълнителната агенция по горите. Това е близо 20 % от всички видове растения у нас. Част от билките се използват в кулинарията, други са известни с лечебните си качества.
Според народната традиция всяка година на Еньовден (24 юни) се берат 77 билки и половина за всички болести и една без име. Вярванията са, че на този ден билките имат най-голяма лечебна и магическа сила, особено рано сутрин, преди изгрев слънце. От набраните билки, първа трябва да е еньовчето, а по време на целия ритуал по събирането на билки, трябва да се мълчи и да не се издава нито дума, за да бъде магията на билките пълна.
 

 
Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се извършва съобразно изискванията на закона за лечебните растения. Когато събирането е за лични нужди не се изисква позволително. Всяка една защитена територия може с Плана си за управление да добави изисквания, в зависимост от спецификата на района и ресурса от лечебни растения, с който разполага.
Също така отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция.
Много е важно е всеки, който бере билки да е запознат с основните правила за събирането им: да не се обира цялото находище, а да се остави поне една трета или половината растения, за да може находището да се възстанови; да се събират растения от чисти места, далеч от шосета, промишлени и селскостопански зони; ако за лечебни цели се използва коренът, то той следва да се събере, когато растението е в период на покой - рано напролет, преди то да е започнало да се развива или есента, след периода на вегетация, когато растението започне да отмира; ако се използват само цветовете, те се берат по време на тяхното разцъфване, но преди да има прецъфтели цветове; нежните тревисти растения се отрязват близо до земята с ножица или остър нож, а тия с по-груби стъбла – близо до върха; плодовете и семената се събират при пълната им зрялост. При тяхното събиране също е важно да се остави поне половината или една трета част, за да може растението да се възстанови. От друга страна много птици и други диви животни оцеляват през зимата благодарение на останалите семена и плодове по растенията. Когато се събират клонки и кори от дървета и храсти, това се прави рано напролет, преди да започне соко-движението в растението. Важно е да не се наранява растението и то да може да продължи нормално своето развитие.
Коментирай:
Моля, въведете името си!
Моля, въведете поне 3 символа
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Последен брой
Реклама