Затвори

РИОСВ прекрати ОВОС-процедурата за изграждането на инсталация за компост в Трявна

(Брой: 37, 20 ноември 2020 г.)
Със свое решение от 10 ноември 2020 г. директорът на Регионалната инспекция по опазването на околната среда и водите /РИОСВ/ във Велико Търново Елена Стефанова е прекратила процедурата по издаване на оценка по Закона за опазване на околната среда за изграждането на „Инсталация за производство на компост“ в Трявна. Възложителят за издаването на процедурата е софийската компания „Хелиас“. Според издаденото от РИОСВ във Велико Търново решение, то не изключва възможността „неговият възложител да подаде ново уведомление до РИОСВ“. Освен това, решението на Великотърновската институция може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Административния съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Мотивите на РИОСВ във Велико Търново за прекратяването на процедурата по издаването на ОВОС за изграждането на компост-инсталацията са „постъпилите в институцията 10 възражения, отрицателни становища и мнения от засегнатата общественост, включително и подписка срещу реализацията на инвестиционното предложение“ – пише в разпореждането на Елена Стефанова. Успоредно с това на 05. 11. 2020 г. в РИОСВ-Велико Търново е постъпило писмо за прекратяване на започнатата процедура по преценяване необходимостта от ОВОС за реализирането на инвестиционното намерение „Инсталация за производство на компост“.
Коментирай:
Моля, въведете името си!
Моля, въведете поне 3 символа
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Последен брой
Реклама