Затвори

РУО Габрово създава база данни за заместващи учители

(Брой: 37, 20 ноември 2020 г.)
Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, Регионално управление на образованието – Габрово счита за целесъобразно създаване на резерв от кадри, които при необходимост да се включат в образователния процес. Това се казва в апел от Управлението, публикуван на сайта на институцията.
За целта се създава база данни от „заместващи учители“. Те могат да бъдат специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и учител по предмет, студенти в последна година от обучението си за бакалавърска или магистърска степен от професионално направление „Педагогика“ или „Педагогика на обучението по...“, както и студенти или представители на бизнеса, които имат специалност, съответстваща на учебните предмети, които се изучават в училище.
За вписване на даден кандидат в базата данни е необходимо попълването на електронен формуляр. Директорите на училища ще имат достъп до информацията чрез потребителско име и парола и при нужда, могат да наемат от базата временен преподавател, който да заместни отсъстващ учител.
Коментирай:
Моля, въведете името си!
Моля, въведете поне 3 символа
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Последен брой
Реклама