Затвори

Успех: Година без трудов инцидент

(Брой: 37, 20 ноември 2020 г.)
През ноември екипът на завода за производство на санитарна керамика отбелязва значим успех по отношение на здраве и безопасност – постигна една година без допуснат трудов инцидент (ноември 2019 – ноември 2020). Успех, за който е допринесъл всеки човек от екипа, проявявайки лична отговорност и дисциплина по време на работа.
Компанията продължава да инвестира все повече и повече в технологии и оборудване за подобряване на условията на труд, като въвежда автоматизирани и роботизирани машини и манипулатори за облекчаване на ръчния труд. Инвестира се в подобряване на използваните лични предпазни средства – обувки, маски, противосрезни ръкавици и др., както и в обучения и семинари по безопасност.
По този повод Оля Тошева, ръководител направление „Здраве, безопасност и околна среда“ заяви: „Безопасността е непрекъснат процес и всеки трябва да бъде постоянно ангажиран в него, с цел опазване на собствената си безопасност и тази на своите колеги. Никой не може да даде „гаранция за имунитет“ на една организацията срещу инциденти. Важното е да не правим компромиси с безопасността и да се подобряваме чрез личната отговорност на всеки един от нас.“
Коментирай:
Моля, въведете името си!
Моля, въведете поне 3 символа
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Последен брой
Реклама